PODCAST.DDDN

Trái phiếu đáo hạn: Áp lực hay “ngáo ộp” thị trường năm 2023

January 30, 2023 diendandoanhnghiep
PODCAST.DDDN
Trái phiếu đáo hạn: Áp lực hay “ngáo ộp” thị trường năm 2023
Show Notes

Năm 2023, theo dữ liệu của Hiệp hội Thị trường trái phiếu Việt Nam (VBMA), tổng giá trị trái phiếu đáo hạn ước tính khoảng 309 nghìn tỷ đồng.