PODCAST.DDDN

Chuyển đổi số trong doanh nghiệp - Cần hành động cụ thể

January 30, 2023 diendandoanhnghiep
PODCAST.DDDN
Chuyển đổi số trong doanh nghiệp - Cần hành động cụ thể
Show Notes

Để chuyển đổi số thực sự đi vào chiều sâu, mang đến những lợi ích lớn cho doanh nghiệp, theo chuyên gia, cần có một tư duy mới và hành động cụ thể trong thực hiện quá trình này…