PODCAST.DDDN

Vì sao GMC có năm đầu tiên thua lỗ sau 18 năm cổ phần hóa?

January 30, 2023 diendandoanhnghiep
PODCAST.DDDN
Vì sao GMC có năm đầu tiên thua lỗ sau 18 năm cổ phần hóa?
Show Notes

Do phải tạm ngừng sản xuất để khắc phục chất lượng, hàng sản xuất ra phải lưu kho, lượng hàng tồn kho chưa được tiêu thụ, giá cạnh tranh không đủ bù đắp chi phí, khiến kết quả kinh doanh năm 2022 lỗ.