PODCAST.DDDN

Nhóm ngành nào sẽ hỗ trợ đà tăng cho VN-Index?

January 28, 2023 diendandoanhnghiep
PODCAST.DDDN
Nhóm ngành nào sẽ hỗ trợ đà tăng cho VN-Index?
Show Notes

Theo chuyên gia, năm 2023, nếu các nhóm ngành chính tiếp tục gia tăng lợi nhuận dù chậm lại, thì khả năng chỉ số VN-Index vẫn có hy vọng hồi phục. Đặc biệt là nhóm ngành ngân hàng và vật liệu cơ bản.