PODCAST.DDDN

Không gian phát triển mới cho vùng kinh tế

January 28, 2023 diendandoanhnghiep
PODCAST.DDDN
Không gian phát triển mới cho vùng kinh tế
Show Notes

2022 là năm có quá nhiều điểm sáng, mới, với bước tiến của quy hoạch, phân vùng kinh tế - xã hội.