PODCAST.DDDN

Thách thức nào khiến doanh nghiệp khó tiếp cận ESG?

January 28, 2023 diendandoanhnghiep
PODCAST.DDDN
Thách thức nào khiến doanh nghiệp khó tiếp cận ESG?
Show Notes

Tuy đã nhận thức tầm quan trọng của việc thực hiện chỉ số ESG nhưng nhiều doanh nghiệp đang lúng túng không biết bắt đầu thực hiện như thế nào?