PODCAST.DDDN

Triết lý của “ông già” nghìn tuổi

January 28, 2023 diendandoanhnghiep
PODCAST.DDDN
Triết lý của “ông già” nghìn tuổi
Show Notes

Tại sao có những doanh nghiệp tồn tại hàng trăm năm nhưng cũng có những doanh nghiệp chết ngay sau khi ra đời? Hẳn phải có nguyên do đặc biệt nào đó!