PODCAST.DDDN

Hiệu suất của vàng có thể giảm năm 2023

January 31, 2023 diendandoanhnghiep
PODCAST.DDDN
Hiệu suất của vàng có thể giảm năm 2023
Show Notes

Năm 2023, áp lực tăng lãi suất vẫn còn thì hiệu suất của vàng sẽ có sự sụt giảm, tuy nhiên từ năm 2024 đến 2026, lợi nhuận của vàng sẽ nằm ở mức trung bình khoảng 7% theo giá vàng thế giới.