PODCAST.DDDN

Khơi dậy tinh thần doanh nhân

January 31, 2023 diendandoanhnghiep
PODCAST.DDDN
Khơi dậy tinh thần doanh nhân
Show Notes

Trải qua 36 năm đổi mới, đội ngũ doanh nhân Việt Nam không ngừng phát triển, có nhiều đóng góp quan trọng vào việc thực hiện chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của đất nước…