PODCAST.DDDN

Sửa Luật Thuế thu nhập cá nhân: Cần lưu ý đến lợi ích của người có thu nhập thấp

February 01, 2023 diendandoanhnghiep
PODCAST.DDDN
Sửa Luật Thuế thu nhập cá nhân: Cần lưu ý đến lợi ích của người có thu nhập thấp
Show Notes

Xoay quanh câu chuyện sửa Luật Thuế thu nhập cá nhân, trước những bất cập của hàng loạt quy định, nhiều ý kiến cho rằng, việc sửa đổi cần lưu ý đến lợi ích của người có thu nhập thấp…