PODCAST.DDDN

Chuyên gia hiến kế tái cấu trúc thị trường tài chính

February 01, 2023 diendandoanhnghiep
PODCAST.DDDN
Chuyên gia hiến kế tái cấu trúc thị trường tài chính
Show Notes

Theo ông Phạm Xuân Hoè, để sớm kích hoạt lại thị trường trái phiếu doanh nghiệp, cần một cuộc cải cách mạnh mẽ, tái cấu trúc thực sự với cả thị trường tiền tệ và thị trường chứng khoán.