PODCAST.DDDN

Tư duy tuyển dụng thay đổi như thế nào?

February 01, 2023 diendandoanhnghiep
PODCAST.DDDN
Tư duy tuyển dụng thay đổi như thế nào?
Show Notes

Với nhiều đặc điểm khác biệt, thế hệ Gen Z (1997-2001) - nhóm nhân sự trẻ nòng cốt tiếp theo tham gia vào thị trường lao động đang góp phần thay đổi tư duy tuyển dụng của nhiều doanh nghiệp.