PODCAST.DDDN

Cơ hội cho nhà đầu tư ngoại

February 01, 2023 diendandoanhnghiep
PODCAST.DDDN
Cơ hội cho nhà đầu tư ngoại
Show Notes

Nguồn vốn ngoại đầu tư vào lĩnh vực bất động sản cả năm 2022 đã tăng thêm 1,85 tỷ USD và giữ vị trí thứ 2 trong các lĩnh vực thu hút vốn đầu tư FDI.