PODCAST.DDDN

Sửa Nghị định kinh doanh xăng dầu: Cần tạo cơ chế cạnh tranh bình đẳng

February 02, 2023 diendandoanhnghiep
PODCAST.DDDN
Sửa Nghị định kinh doanh xăng dầu: Cần tạo cơ chế cạnh tranh bình đẳng
Show Notes

Xoay quanh những bất ổn của thị trường xăng dầu, doanh nghiệp cho rằng, quy định về quản lý chưa phù hợp, đặc biệt ở khâu bán lẻ, cần sớm hoàn thiện chính sách để tạo sự cạnh tranh bình đẳng…