PODCAST.DDDN

Người tiêu dùng Việt Nam: (Kỳ 1) Sự lạc quan phục hồi rõ rệt

February 02, 2023 diendandoanhnghiep
PODCAST.DDDN
Người tiêu dùng Việt Nam: (Kỳ 1) Sự lạc quan phục hồi rõ rệt
Show Notes

Sự lạc quan của người tiêu dùng phục hồi rõ rệt, đi kèm với sự tích cực tham gia vào các hoạt động kinh tế chính, người tiêu dùng cũng đang phân bổ lại chi tiêu, hướng tới chi tiêu tùy ý nhiều hơn.