PODCAST.DDDN

Chính sách chiết khấu bất động sản còn hấp dẫn?

February 02, 2023 diendandoanhnghiep
PODCAST.DDDN
Chính sách chiết khấu bất động sản còn hấp dẫn?
Show Notes

 Người mua nhà đang đề cao tính hoàn thiện về pháp lý và tiến độ xây dựng dự án hơn là các chính sách chiết khấu của chủ đầu tư.