PODCAST.DDDN

Doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu gửi đơn “cầu cứu” Thủ tướng

February 02, 2023 diendandoanhnghiep
PODCAST.DDDN
Doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu gửi đơn “cầu cứu” Thủ tướng
Show Notes

Cộng đồng doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu với gần 9.000 cửa hàng trên cả nước vừa gửi đơn “cầu cứu” lên Thủ tướng liên quan đến bình ổn thị trường xăng dầu hiện nay.