PODCAST.DDDN

Khắc phục điểm yếu, tăng tốc hoàn thành kế hoạch đầu tư công 2023

October 24, 2023 diendandoanhnghiep
PODCAST.DDDN
Khắc phục điểm yếu, tăng tốc hoàn thành kế hoạch đầu tư công 2023
Show Notes

Với thời gian thực hiện giải ngân đầu tư công những tháng cuối năm còn lại ngắn và khối lượng vốn lớn (40%), cần khắc phục ngay những điểm yếu để hoàn thành kế hoạch đề ra.