PODCAST.DDDN

Điểm nhấn cho triển vọng dài hạn của IDC

October 30, 2023 diendandoanhnghiep
PODCAST.DDDN
Điểm nhấn cho triển vọng dài hạn của IDC
Show Notes

Sở hữu diện tích đất thương phẩm sẵn sàng kinh doanh lớn, đạt 751,2 ha sẽ là điểm nhấn cho triển vọng dài hạn của IDC.