PODCAST.DDDN

Xu hướng tỷ giá đã "dễ thở" hơn

November 07, 2023 diendandoanhnghiep
PODCAST.DDDN
Xu hướng tỷ giá đã "dễ thở" hơn
Show Notes

 Nhiều yếu tố đang đồng thời hỗ trợ để tỷ giá VND/USD giảm nhiệt và có khả năng không còn chịu áp lực cao trong thời gian tới.