PODCAST.DDDN

Không thể loại trừ hoàn toàn khả năng tăng lãi suất của NHNN

November 07, 2023 diendandoanhnghiep
PODCAST.DDDN
Không thể loại trừ hoàn toàn khả năng tăng lãi suất của NHNN
Show Notes

Chúng ta không thể loại trừ hoàn toàn khả năng NHNN tăng lãi suất chính sách một lần nữa nếu tiền đồng yếu đi đáng kể so với đồng USD.