PODCAST.DDDN

Sửa Luật Đất đai: Cân nhắc quy định Dự án sử dụng quỹ đất do Nhà nước tạo lập

November 07, 2023 diendandoanhnghiep
PODCAST.DDDN
Sửa Luật Đất đai: Cân nhắc quy định Dự án sử dụng quỹ đất do Nhà nước tạo lập
Show Notes

Góp ý Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), VCCI đề nghị cơ quan soạn thảo cân nhắc quy định về Dự án sử dụng quỹ đất do Nhà nước tạo lập…