PODCAST.DDDN

Lời cảm ơn của Diễn đàn Doanh nghiệp

November 06, 2023 diendandoanhnghiep
PODCAST.DDDN
Lời cảm ơn của Diễn đàn Doanh nghiệp
Show Notes

Diễn đàn Doanh nghiệp đã nhận được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, các bộ ngành, tổ chức quốc tế, lãnh đạo VCCI, lãnh đạo địa phương, đại diện các hiệp hội, doanh nghiệp trong và ngoài nước.