PODCAST.DDDN

Còn hơn 40.000 tỷ đồng vốn ODA không phân bổ được

November 06, 2023 diendandoanhnghiep
PODCAST.DDDN
Còn hơn 40.000 tỷ đồng vốn ODA không phân bổ được
Show Notes

Hiện nay còn hơn 40.000 tỷ đồng vốn ODA, nhưng đến kỳ họp thứ 4 – là kỳ họp gần nhất vẫn không phân bổ được. Do đó, yêu cầu phải thúc đẩy để giải ngân nguồn vốn này.