PODCAST.DDDN

Cần sớm hoàn thiện, ban hành Kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện VIII

November 06, 2023 diendandoanhnghiep
PODCAST.DDDN
Cần sớm hoàn thiện, ban hành Kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện VIII
Show Notes

Dự thảo Kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện VIII còn nhiều tồn tại hạn chế, Bộ Công Thương khẩn trương cần sớm hoàn thiện Kế hoạch trình Thủ tướng Chính phủ trước ngày 20 tháng 11 năm 2023.