PODCAST.DDDN

30 NĂM THÀNH LẬP DIỄN ĐÀN DOANH NGHIỆP: Đồng hành cùng ngành logistics

November 04, 2023 diendandoanhnghiep
PODCAST.DDDN
30 NĂM THÀNH LẬP DIỄN ĐÀN DOANH NGHIỆP: Đồng hành cùng ngành logistics
Show Notes

Là một trong những tờ báo kinh tế hàng đầu Việt Nam, báo Diễn đàn Doanh nghiệp (nay là Tạp chí Diễn đàn Doanh nghiệp) đã có 30 năm gắn bó với nền kinh tế sau đổi mới.