PODCAST.DDDN

Nhiễu loạn thông tin báo cáo thị trường bất động sản: Nguy cơ gây “sốt đất ảo”

December 05, 2023 diendandoanhnghiep
PODCAST.DDDN
Nhiễu loạn thông tin báo cáo thị trường bất động sản: Nguy cơ gây “sốt đất ảo”
Show Notes

Viện Nghiên cứu Bất động sản Việt Nam (VIRES) kiến nghị cần luật hóa quy trình số hóa và xây dựng cơ sở dữ liệu về thị trường bất động sản.