PODCAST.DDDN

3 yếu tố “níu chân” cổ phần hóa, thoái vốn Nhà nước năm 2024

December 05, 2023 diendandoanhnghiep
PODCAST.DDDN
3 yếu tố “níu chân” cổ phần hóa, thoái vốn Nhà nước năm 2024
Show Notes

Xuất phát từ thực tế, chúng ta thấy có ba yếu tố sẽ tác động và tiếp tục làm chậm quá trình cổ phần hóa, thoái vốn doanh nghiệp Nhà nước trong năm tới.